Bodem Onderzoek

Schot in de zaak (Maart 2011)

De gemeenteraardsfractie van D66 heeft onlangs, namens ons, schriftelijke vragen aan het College van B&W gesteld (Vragen_D66_bodemOnderzoek_LVV_2011). Naar aanleiding hiervan ben ik vandaag een aantal keren gebeld door de Telegraaf en uiteindelijk ook door de Gemeente Den Haag.
Men begreep dat wij de gang van zaken rond het bodemonderzoek graag netjes wilden afronden. Ook begreep men dat het vervelend was dat wij nog altijd op de lijst van ‘mogelijk vervuilde lokaties’ staan.
Dat was misgelopen bij de Gemeente. Het dossier was al in 2009 gesloten, maar de eigenaren van de huizen waren daar per abuis niet over geïnformeerd. Er zijn in het verleden maar liefst 13 bodemonderzoeken geweest die nooit een probleem hebben opgeleverd dat aangepakt zou moeten worden. De enige reden waarom wij op die lijst stonden, is ambtelijke gemakzucht van de gemeente.