Werkmap voor je huis

Woonwenkenboek

Hier vind je alles over je huis en het onderhoud daarvan. Je kunt het ook downloaden in PDF-formaat:  woonwenkenboek-2014

Laan van Vredestein Den Haag

Index

 1. SCHILDERWERK, BUITEN
 2. SCHILDERWERK, BINNEN
 3. STUC- WITWERK
 4. BEGLAZING
 5. HOUTWERK ALGEMEEN
 6. CV- INSTALLATIE
 7. VENTILATIE ROOSTERS
 8. SERRE
 9. SCHUIFPUI
 10. DAKKAPEL
 11. KANTELRAAM- VELUX
 12. HANG- EN SLUITWERK
 13. BEVEILIGING
 14. WASBAKKEN
 15. BADKAMER
 16. WASMACHINE WATERVEILIGHEID
 17. KEUKEN, ALGEMEEN
 18. KOELKASTEN
 19. TOILETTEN
 20. ELEKTRICITEIT
 21. ENERGIEBESPARING
 22. ERF AFSCHEIDINGEN
 23. SUBSIDIE
 24. ONDERHOUDSKOSTEN EN KOSTEN VOOR VERNIEUWING
 25. LEVERANCIERS
 26. SERVICE-EN ONDERHOUDSBEDRIJVEN

Inleiding

Deze werkmap is samengesteld om een indruk te geven welke werkzaamheden verricht moeten worden om een woning in goede staat te houden en welke voorzieningen getroffen kunnen worden voor verbetering. Hierbij spelen ervaringen van bewoners in deze wijk een belangrijke rol.

Tips en suggesties van bewoners die bijdragen aan verbetering en innovatie zullen dan ook regulier worden opgenomen in deze werkmap.

Het collectief aanpakken van projecten kan voordelen opleveren op het gebied van uitvoering, het heeft een innovatief karakter en kan financieel aantrekkelijk zijn.

In het verleden zijn de volgende projecten uitgevoerd:

 • dubbel glas in de voordeur
 • verfwerk, buiten
 • extra ventilatie keuken
 • dakkapellen
 • verwarmingsketels
 • beveiliging
 • mechanische ventilatie

De kosten voor service- en onderhoud, alsmede de kosten voor vernieuwing, zijn separaat in Hoofdstuk 24 opgenomen.

1 Schilderwerk, buiten

Kozijnen, deuren, schuine dakdelen en dakranden Tenminste iedere 5 jaar schilderen.

Fabrikaat verf: Sigma Coatings, schakelverf volgens RAL-kleur in glans.

Schakelverf is een grond- en afschilderverf en bevat als zodanig de eigenschappen van grondverf voor een goede hechting op de ondergrond en de hechting met de afschilderverf. Het is een houtbeschermende en niet-blarende buitenverf, die eveneens kan worden toegepast voor het overgronden en afschilderen van staalconstructies en uitgewerkt beton.

Alternatief verf: Sikkens, Rubbol EPS in halfglans. Deze verf is glanzender dan schakelverf.

Bij andere verfsoorten: let op kleurbestendigheid, glansbestendigheid en slijtvastheid.

Verftip

Om te voorkomen dat stof en zand vanaf de grond opwaaien en verfspatten niet op de grond (tegels) komen, kranten gebruiken op de grond en nat houden. Vermijd verfwerk bij sterke wind.

Naar boven

2 Schilderwerk, binnen

Kozijnen en deuren Bij beschadiging en dofheid

Fabrikaat verf: Sigma Coatings, S2U Satin Zijdeglanslak volgens RAL- kleur.

Deze verf is geschikt voor binnen- en buitenwerk en is voldoende kras- en slijtvast en bestand tegen regelmatig schoonmaakwerk.

Naar boven

3 Stuc- en witwerk

Plafonds Bij beschadiging, regulier onderhoud

Fabrikaat verf: Sigma Coatings Professionele Plafondverf.

Gebruik deze professionele verf voor een optimaal resultaat. De verf is in verhouding wat duurder dan andere merken (van Gamma e.d.), maar dekt in een keer.

De verf moet zonder stoppen worden aangebracht, waardoor een egaal en strak resultaat wordt bereikt, zonder overgangen.

Het aanbrengen van de verf met een roller aan een stok gaat sneller en je hebt beter zicht op je werk, dan wanneer je met een handroller op een trap staat.

Naar boven

4 Beglazing

Ramenvoordeur, serre Bij beschadiging vervangen.Maandelijks reinigen met afwasmiddel/water

Dubbelglas in ramen, voordeur en serre. Bij vervanging van de beglazing letten op de geluid- en warmte-isolatiewaarde.

Let op: Bij een Velux raam moet de binnenruitdikte groter zijn dan de buitenruitdikte, afhankelijk van de geluidseisen. De codering van de ruit moet bij vervanging worden opgegeven bij de leverancier.

Naar boven

5 Houtwerk algemeen

Kozijnen en deuren Bij beschadiging bijwerken.
Maandelijks reinigen met afwasmiddel/water

Het reinigen van houtwerk verlengt de levensduur van de verflaag.

Naar boven

6 CV-installatie

CV-ketel Jaarlijkse werkzaamheden:

 • het reinigen van de brander
 • het naregelen van de standaard ketelafstellingen
 • het bijvullen van CV-leidingwater

Het is niet noodzakelijk om een jaarlijks onderhoudscontract voor de CV-ketel en/of installatie af te sluiten.

In principe kan ieder loodgietersbedrijf op een willekeurig tijdstip worden benaderd om bepaalde werkzaamheden aan de CV-ketel en dergelijke te laten verrichten.

Het is handig om de vulslang met koppeling permanent aan het systeem te koppelen middels een extra 2de afsluiter. De 1ste afsluiter zit nabij de drukmeter.

Neem hiervoor een zgn. standafsluiter. Bij gesloten stand staat de kruk van de afsluiter loodrecht op de leiding, waardoor te zien is dat deze gesloten is.

De slang mag niet permanent onder waterdruk staan, derhalve moet de 1ste afsluiter na het vullen gesloten zijn.

6.1 Nieuwe ketel

Bij de aanschaf van een nieuwe ketel letten op:

 • energiezuinigheid, HR (hoogrendement);
 • warmwatercapaciteit minimaal 6 liter/min.

Bij een grotere capaciteit dan 6 liter/min. is een bad sneller gevuld en het douchen geeft een krachtiger straal.

In het verleden zijn diverse CV-ketels van het merk Vaillant in de wijk geïnstalleerd. Tegenwoordig zijn er ketels van het merk Remeha, die voor een interessante prijs worden aangeboden.

De ketel Remeha Avanta type HR35 CW5 heeft een vermogen van 31,2 kW en heeft de volgende warmwatercapaciteit;

 • Warmwatercapaciteit bij 40° C,   15 liter/min.
 • Warmwatercapaciteit bij 60° C,   9 liter/min.

Naar boven

7 Ventilatie roosters

Roosters Jaarlijks reinigen
Luchten Wekelijks eenzijdig open zetten van een raam of deur, gedurende een kwartier tot maximaal een half uur.
Mechanische ventilatie Jaarlijks reinigen
Ventilatie kanalen Reinigen om de 5 jaar.

De lucht in een woning vervuilt en dient voortdurend te worden ververst door frisse buitenlucht.

Maak gebruik van de ventilatie openingen in de Velux dakramen en ventilatie-openingen boven deuren. (schuifpui)

Ventilatieroosters aan gevelzijde altijd vrijhouden van bestrating of tuingrond om goede ventilatie van de kruipruimte of spouw te waarborgen.

Mechanische ventilatie onderhoud.

De ventilator eerst uitschakelen door de stekker uit de wandcontactdoos te trekken. De afdekkap verwijderen en de ventilator demonteren.

Vervolgens stof en vuil op de schoepen van de mechanische ventilator verwijderen.  (tandenborstel / stofzuiger)

Het reinigen van ventilatiekanalen en aanverwante zaken zal nader worden onderzocht.

Naar boven

8 Serre

Ramen Jaarlijks reinigen met afwasmiddel/water.
Constructie Jaarlijks reinigen met afwasmiddel/water.Beschermen met een siliconen waslaag, bijvoorbeeld door vloeibare autowax.
Raamrubbers Jaarlijks reinigen afwasmiddel/water. Beschermen met een waslaag.

Het reinigen van de constructie voorkomt dat vuil minder makkelijk hecht, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Volgorde: eerst de raamrubbers en vervolgens de overige delen reinigen, omdat de rubbers zwart afgeven.

Naar boven

9 Schuifpui

Schuifpuntenkanteldeur en vergrendeling Jaarlijks reinigen met afwasmiddel/water, ná droging inspuiten met siliconenspray. Controleren van onderdelen.

Locaties smeerpunten:

 • De 4 verticale schuifpunten aan de kopse kant van de kanteldeur en de schuifrail waaraan de bovenzijde van de kanteldeur is gefixeerd.
 • De 2 draaipunten aan de onderzijde van de deur, waarop de deur kantelt.

Controleren:

 • De ronde stabilisatorstang, onderzijde schuifkanteldeur, die de twee loopwielen van de schuifdeur met elkaar verbindt. Wanneer deze stang los zit in de uiteinden, de betreffende schroeven (binnen zeskant) aandraaien.
 • De hoogte-instelling van de schuifdeur. Wanneer de onderzijde van de deurpost slijtage vertoont, de deur hoger afstellen middels de verticale stelschroef onder de afdekkap, voorzijde deur.

De kap, onderzijde kanteldeur, verwijderen middels de schroeven aan de uiteinden. (kopse zijde)

 • De vergrendel nokken links en rechts van de deurpost controleren op slijtage.

Het niet goed sluiten van de deur heeft in de meeste gevallen te maken met een gebroken veertje onderaan de deur of met de hoogte-instelling van de deur en het smeren van de schuifpunten.

Opmerking: Loopwielen behoeven niet te worden vervangen. De looprail is aan slijtage onderhevig, er kunnen kleine deuken ontstaan.

 

Onderdelen:

Op LVV 93 hebben we de veertjes op voorraad. Een nieuwe veertje kost 5 euro. Tevens hebben we witte afdekdoppen op voorraad die over de schroeven in de deur horen te zitten.

10 Dakkapel

Kantel en draairamen Jaarlijks reinigen met afwasmiddel/water. Schuifpunten/draaipunten inspuiten met siliconenspray ná reiniging. De hoogte-instelling van het kantelraam controleren. Wanneer de onderzijde van het raamkozijn slijtage vertoont, het raam hoger afstellen. De vergrendelnokken controleren op slijtage.

Naar boven

11 Kantelraam- Velux

Ramen en kozijnen Jaarlijks reinigen met afwasmiddel/water. Schuifpunten/draaipunten inspuiten met siliconenspray ná reiniging.
Verfwerk Bij beschadiging en dofheid. Om de 5 jaar.

Advies: het raam en het raamkozijn verven met een harde transparante verf, bijvoorbeeld Glitsa of twee-componenten botenlak.

Schimmelvorming kan ontstaan bij het raamrubber (overgang raam en sponning). Dit kan worden voorkomen door het rubber in te spuiten met siliconenspray.

Er zijn Velux-dakramen verkrijgbaar, die geheel in kunststof zijn uitgevoerd. Nagenoeg onderhoudsvrij.

Wij hebben twee bedrijven bereid gevonden om direct zorg te dragen voor de vervanging van de dakramen, hetgeen inhoudt, dat het defecte raam wordt gedemonteerd en afgevoerd, waarna direct een nieuw raam wordt geplaatst. Daartoe kunt u rechtstreeks contact leggen met de firma Van Bommel, bereikbaar onder nummer 06-23355208. (Prijzen (2015) GGL1,2,3 en 8 respectievelijk €120,04, €157,30, €233,53 en € 304,92. Prijzen zijn inclusief BTW.) of de firma Sterk, bereikbaar onder nummer 070-3233045. (Prijzen (2015) GGL1,2,3 en 8 respectievelijk €147,01, € 168,79, € 202,68 en € 228,10. Ook deze prijzen zijn inclusief BTW.)
Het nummer van het raam kunt u zien, door het raam open te trekken. Rechts ziet u dan een label, waarop het nummer staat.

Naar boven

12 Hang- en sluitwerk.

Scharnieren Smeren met olie en scharnierpennen, die omhoog komen terugtikken.
Cilinders van sloten smeren met grafiet.
Tochtstrippen-rubber Talkpoeder aanbrengen. Tochtstrippen nooit verven.

De gemeente is een actie gestart waarbij gratis een aantal inbraakwerende middelen worden geïnstaleerd bij woningen waar dat nodig is. Voor meer Informatie zie Inbraak Preventie bericht.

Naar boven

13 Beveiliging

Kantelramen Kierstandhouders met vergrendelstand aanbrengen aan één zijde van het raamkozijn.
Keukenraam Raamkozijnsloten aanbrengen en/of handgrendels met/zonder slot. Metalen strips aan kopse zijde van het raam, verzinkte uitvoering tegen het roesten,b x d = 30 x 1 mm, lengte volgens kozijn.
Schuifpui en serreramen Vergrendelpennen aanbrengen opzij posten deur/raam.
Voordeur en bergingdeur Hang- en sluitwerk overeenkomstig veiligheidsnorm SKG ***.
Bijzetslot met nachtschoot plaatsen per deur.

Dak- kantelramen.

Insluipingen kunnen ook via het dak worden gepleegd.

Kierstandhouders met vergrendelstand aan één zijde van het raamkozijn monteren, omdat bij het sluiten van het raam één hand nodig is om de kierstandhouder te ontgrendelen.

Het voordeel van kierstandhouders is, dat vooral zomers de ramen open kunnen blijven wanneer je heel even weg moet.

Raamsloten

Raamkozijnsloten bestaan uit vergrendelpennen, die worden bediend door indrukking en met behulp van een sleutel kunnen worden ontgrendeld.

De montage geschiedt op de onderrand van het raam.

Handgrendels.

Handgrendels worden gemonteerd aan beide zijposten van het raam.

Metalen strips

De kopse zijden (3x) van het keukenraam kunnen worden voorzien van een platte metalen strip, dikte 1,0 mm. Eveneens eenzelfde strip op het kozijn tegenover de strip van het raam. Hierdoor is het moeilijker om grip te krijgen met een schroevendraaier of breekijzer en het raam te forceren. Er zijn ook zgn. Secustrips verkrijgbaar.

Deur schuifpui

Achter de looprail van de schuifpui kan eventueel, in gesloten toestand, een houten lat van voldoende lengte worden gelegd, waardoor de schuifdeur niet meer naar achteren kan worden geschoven.

Voordeur en bergingdeur

Bijzetsloten te monteren aan de bovenzijde van de betreffende deur op 25 cm vanaf de bovenzijde van de deur. Veiligheidsklasse slot SKG ***.  Meer informatie kan gevonden worden op politiekeurmerk.nl

Praktisch: voor dagelijks gebruik alle sloten ‘gelijksluitend’ uitvoeren, dat betekent dat alle sloten met dezelfde cilindersleutel kunnen worden bediend.

Cilindersloten toepassen voorzien van sleutel met gaatjes, omdat deze sleutel tweezijdig is te gebruiken

Voor een optimale beveiliging moeten in dat geval, in eerste aanleg, de bestaande 2 cilinders worden vervangen en 2 stuks bijzetcilindersloten worden aangeschaft.  Materiaalkosten volgens hoofdstuk 24.

Naar boven

14 Wasbakken

Sifons  Per 6 maanden losnemen en reinigen.

Wanneer verstopping dreigt te ontstaan in een afvoerleiding, dan dient deze leiding te worden doorgespoeld met soda vermengd met heet/kokend water.

Dit euvel zal hoofdzakelijk voorkomen in de keuken, omdat hier sprake is van een horizontale leiding.

Indien doorspoelen niet helpt, dan moet de afvoerleiding worden doorgestoken door een erkend bedrijf. Zie hoofdstuk 26.

Naar boven

15 Badkamer

Afvoerputje Per 3 maanden deksel afhalen en putje reinigen.

De douchevloer moet goed worden onderhouden om lekkage te voorkomen.

Er is geconstateerd dat de aansluiting van de douchewanden op de vloer niet sluitend is uitgevoerd. Hierdoor kan lekkage ontstaan, indien geen goede afdichting is aangebracht. In geval van lekkage een loodgieter raadplegen. Zie hoofdstuk 25.

Naar boven

16 Wasmachine waterveiligheid

Slangbreuk  Toevoer waterslang jaarlijks controleren.

De wateraansluiting op de kraan kan worden voorzien van een magneetventiel, dat de watertoevoer afsluit wanneer de wasmachinevloer nat wordt door bijvoorbeeld een lekkage.

Een vochtsensor, die op de grond wordt gelegd, is verboden met het magneetventiel. Het magneetventiel werkt op een batterij.

Naar boven

17 Keuken, algemeen

Uitrusting.

Er wordt geadviseerd bij vervanging van het keukenblok met alle toebehoren een keuze te maken voor inbouw- of opbouw- keukenapparatuur.

Normaliter is opbouw keukenapparatuur aanzienlijk goedkoper en praktischer dan inbouw keukenapparatuur.

Voordelen opbouw t.o.v. inbouw:

Koelkast: hogere isolatiewaarde, daardoor minder energiekosten.
Kookvoorziening: meerdere en grotere gaspitten verkrijgbaar, bredere oven, 70-100 cm.
Afwasvoorziening: keukenblad met spoelbakken kan flexibel passend in de ruimte worden aangebracht.
Vaatwasser: kan veel efficiënter worden geplaatst.
Kasten: grote flexibiliteit in de ruimte, geen loze ruimten.

In principe kan alle grote huishoudelijke apparatuur op een efficiëntere plaats worden aangebracht.

Voordelen inbouw: meer eenheid, esthetischer.

Bij opbouw moet meer moeite worden gedaan om de verschillende onderdelen op elkaar af te stemmen qua vormgeving en kleur.

Ventilatie

Gelet op de algemene ventilatie in de keuken, moeten ramen, die geopend kunnen worden zoveel mogelijk hun functie te behouden.

Een ontwerp en bouwplan van een woning is immers gebonden aan geldende normen en voorschriften.

Het keukenraam kan worden vervangen door een vast raam, dat voorzien is van een ventilatierooster.

Afzuigkap.

Wanneer de ventilatie in de keuken niet toereikend is, dan is het raadzaam om een afzuigkap met ventilator, compleet met een eigen luchtkanaal naar buiten, aan te brengen. De ontluchting kan bijvoorbeeld via de berging plaatsvinden.

Naar boven

18 Koelkasten

Inbouwapparatuur, koelkast met vriesvak of koelkast met vriesladen, zijn niet goedkoop.

Overweeg, wanneer extra vriescapaciteit nodig is, een aparte vriezer (tafelmodel) en een koelkast (inbouwmodel) aan te schaffen.

De koelkast kan dan eventueel ook veel groter zijn.

De kosten zijn in elk geval lager dan de huidige oorspronkelijke inrichting.

Koelkasten worden onderverdeeld in energieverbruik categorieën A, B, C etc.
Categorie A heeft het laagste energieverbruik.

Let op de geluidsproductie van een koelkast/vriezer.

Het geluidsniveau wordt aangeduid in dB(A).

Een koelkast met 70 dB(A) produceert meer geluid dan een koelkast met 50 dB(A).

Naar boven

19 Toiletten

Wanneer het toiletwater in de pot blijft doorlopen, is dat vaak het gevolg van een defecte rubberen of kunststof afdichtingsring.

Dit euvel kan gemakkelijk worden hersteld.

Let op bij aankoop: een toiletpot zonder waterzitting (de gehele behoefte valt hierbij direct in het water) veroorzaakt minder stankoverlast.

Naar boven

20 Elektriciteit

Normaliter zijn de elektriciteitsleidingen in wanden weggewerkt, die verticaal boven en onder stopcontacten en schakelaars zijn aangebracht. Bij het boren in wanden tenminste 10 cm hier vandaan blijven.

Wanneer werkzaamheden aan de elektrische installatie moeten worden uitgevoerd, altijd de desbetreffende groepsschakelaar uitzetten.

Naar boven

21 Energiebesparing

Wanneer in het stookseizoen de zon schijnt, laat deze dan ongehinderd binnen schijnen.

Gratis warmte.

Meer kleding dragen en 2° lager stoken geeft een besparing van 10%.

Proefondervindelijk is vastgesteld dat bij warme voeten minder behoeft te worden gestookt.

Het stoken op een te lage temperatuur is niet goed in verband met de vochtigheidsgraad.

Een goede regel is:

 • ‘s- nachts 16°
 • overdag 18°
 • ‘s- avonds 20°

De thermostaat tijdig voor de nachtrust op 16° zetten.

Niet meer dan 4° nachtverlaging toepassen. De woning mag niet te veel afkoelen, waardoor het opwarmen te lang duurt en daardoor meer energie kost.

Naar boven

22 Erfafscheidingen

Voor het plaatsen van een erfafscheiding zijn verschillende mogelijkheden. Een tweetal oplossingen met verschillende materialen zijn onderzocht, namelijk:

 • hout
 • betonsteen

Vergunning en meldingsplicht.

Gebruik de vergunningscheck om te controleren of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Deze check kan worden gedaan via www.omgevingsloket.nl

De vergunningscheck geeft een uitkomst op basis van informatie over ligging en grootte, inhoud- en oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke.

Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.

Een erf- of perceelafscheiding, hoogte maximaal 1.80 m is niet omgevingsvergunningplichtig.

Let op: in alle gevallen dient wel de algemene gedragsregel in acht te worden genomen.

Deze regel houdt in dat aangrenzende bewoners op de hoogte moeten worden gesteld van de plannen.

22.1 Houten erfafscheiding

Een houten erfafscheiding kan bestaan uit houten panelen die gemonteerd zijn tussen houten palen. Alle houtmaterialen dienen onder hoge druk geïmpregneerd te zijn.

Voordelen:

 • De palen kunnen eenvoudig middels een grondboor direct in de grond worden geplaatst. De palen moeten voor 1/3 deel in de grond komen.

In zandgrond is een betonnen aanstort of plaatsing middels metalen punten niet noodzakelijk.

 • Door het gebruik van palen is nagenoeg geen graafwerk nodig.
 • De houten panelen moeten met roestvrijstalen beugels en schroeven worden gemonteerd tussen de palen.

Nadelen:

 • Geïmpregneerd hout verkleurt onder UV-licht; het hout wordt grijs.

Om de oorspronkelijke houtkleur te behouden moet het hout iedere 2 jaar worden behandeld met een UV-bestendige transparante houtbeits.

Let op: geïmpregneerd hout moet kunnen ventileren, mag dus nooit worden behandeld met een lakverf. Lakverf sluit de poriën af.

Uitvoeringen:

 • Traditionele dichte houtpanelen, die geen daglicht doorlaten;
 • Perfo-houtpanelen, panelen voorzien van geperforeerde metalen panelen, die gedeeltelijk daglicht doorlatend zijn.

De perfopanelen bestaan uit een 6-tal geperforeerde aluminium en gecoate latten die in een houten raamwerk zijn opgenomen. De afmetingen van een paneel zijn 180 x 90 cm (hoogte x breedte).

Er ontstaat een sprankelend lichteffect in de tuin, waarbij de zichtbaarheid van binnen naar buiten groter is dan van buiten naar binnen.

Het voordeel van een perfopaneel t.o.v. traditionele houtpaneel is meer licht voor beplanting en gras.

22.2 Stenen (betonstenen) muur

Het ontwerp kan bestaan uit een geheel gesloten of deels lichtdoorlatende glazen stenen voorzien van een funderingsstrook, beton en metselwerk.

Het nadeel van een muur t.o.v. de schutting is de ruimte die waarvoor nodig is. Normaliter bedraagt de muurdikte 20 cm, waardoor dus minder ruimte overblijft.

Bovendien is de uitvoering van een muur arbeidsintensief.

Voor het ontwerp van een muur dient architectonisch rekening te worden gehouden met de verhoudingen ten opzichte van de aangrenzende woning.

Muren kunnen log en pompeus overkomen in de omgeving.

Kostenvergelijking.

De globale kostenverhouding van een houten erfafscheiding t.o.v. een stenen muur zijn: Stenen muur t.o.v. hout:  6 : 1.

Naar boven

23 Subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd voor energiebesparende maatregelen in en om het huis en energiebesparende apparatuur. Denk aan subsidies voor groene daken, regenwater opvangen en dubbel glas.

Voor landelijke regelingen, regionaal en lokaal ga naar http://www.energiesubsidiewijzer.nl.

De nieuwe website http://www.verbeteruwhuis.nl verstrekt een inschatting van de meest lucratieve verbetermogelijkheden.

Naar boven

24 Onderhoudskosten en kosten voor vernieuwing.

Onderhoudskosten:

Onderdeel Werkzaamheden Kosten
CV-ketel Controle en reiniging € 50,- per keer
Afvoerleiding keuken Doorsteken en reiniging € 50,-  per keer
Deuren Algemeen onderhoud € 50,- per keer

Vernieuwing:

Onderdeel Werkzaamheden Kosten
Erfafscheiding Hout, eenvoudig € 100,- per meter
Hout, luxe € 150,- per meter
Betonsteen met glas € 750,- per meter
CV-ketel, incl. montage Remeha Avanta HR35 CW5 € 1585,- per ketel
Kierstandhouder € 22,- per stuk
Schakelverf/2SU € 35,- per liter
Cilinder voor slot gelijksluitend € 50,- per stuk

Genoemde prijzen zijn indicatief, incl. BTW, prijspeil 2011.

Opmerking: De prijs voor de CV-ketel is indicatief, excl. BTW, prijspeil 2011.

Naar boven

25 Leveranciers.

Product Naam Adres Telefoon
Beglazing Sterk & Zn. B.V. Vrij Harnasch 114D, 2635 BZ Den Hoorn 070- 323 30 45
Beglazing De Algemene beglazing Regentesselaan 317  Den Haag 070- 345 74 84
Nieuwe Serre
Boeters Serrebouw
Zwartveen 8, Wateringen 0174- 297 900
Aanleg Tuin, Terras Tuin en Water idee Het Veld 11, Monster 06-38902620
Dakkapel Sterk & Zn. B.V. Bloemfonteinstraat 55  Den Haag 070- 323 30 45
Dakpannen De Zeeuw Bouwmat Slachthuiskade 30  Poeldijk 0174- 24 55 16
Dakramen Velux BV Molensteyn De Meern 030- 662 96 29
 Garage Deur Zonservice Starrenburglaan 11, Voorschoten 071-5618089
Douchewanden Sealskin B.V. Tuinstraat 29  Waalwijk 0416-67 26 72
Hang- en sluitwerk, Beveiliging Zwager IJzerhandel Sneeuwklokjesstraat29  Den Haag 070- 312 34 78
Hang- en sluitwerk Voskamp Van Blijswijk Kerketuinenweg 10  Den Haag 070- 366 21 07
Schuifpui, kozijn Dreumel             (geen onderhoud) Rhône 34  Den Haag 070- 386 44 84
Schuifpui, kozijn Roba Hazerswoudestraat 117  Zoetermeer 06- 511 896 13
Verf Bierens B.V. W. Pyrmontkade 676  Den Haag 070- 346 94 59
Verwarming Verploegen B.V. Loosduinseweg 637  Den Haag 070- 360 29 24
Witgoed, huishoudelijke apparatuur. Van der Meijde Kerklaan 17  Den Haag 070- 355 39 05

Naar boven

26 Service- en onderhoudsbedrijven.

Product Naam Adres Telefoon
Onderhouds / klusbedrijf De Aanpakkerij Sweelincklaan84, 2692 BE ‘s-Gravenzande  0174-414718
Loodgieter, verwarming Van der Wiel Laan van Vredestein168  Den Haag 070- 391 46 64
Loodgieter, verwarming Gebr.v.d.Willik Rhododendronstraat 48  Den Haag 070- 325 65 87
Loodgieter, verwarming Hoos Sumatra 63  Zoetermeer 070- 325 65 87
Verwarming Pulle Verwarming Patrijsweg 46, Rijswijk 070- 346 95 13
Afvoerleiding Rioolservice De Lange A. Rousselstraat 1  Den Haag 070- 323 26 96
Aannemingsbedrijf Jornath de Haas Dekkershoek 69  Den Haag 070- 397 52 38
Onderhouds / timmerbedrijf Rob van Bommel De Nesse 7, 2291 XN Wateringen 06-23355208

Service bij calamiteiten – avond en weekend

Voor dringende storingen kunt u bellen;

Product Naam Adres Telefoon
CV-installatie Pulle BV Mient 206  Den Haag 070- 346 95 13
CV-installatie, elektriciteit Van der Wiel Laan van Vredestein 168  Den Haag 06-514 965 54
Afvoer/riool De Lange A. Rousselstraat 1  Den Haag 06- 512 152 53

Het komt voor dat er in het weekend wordt gebeld voor het afstellen van een thermostaat, terwijl de verwarming normaal functioneert, maar misschien niet optimaal.

Bedenk vooraf of u toch niet beter in werktijd kunt bellen voor de storing.

Naar boven

Informatie werkmap

<!—->

Aad Allaart Laan van Vredestein 42 070- 391 34 79

Naar boven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s